Činnosti

Hromosvody

Oceňování prací dle sborníků cen stavebních prací RTS-BRNO a materiálových nákladů.
Použití ceníků M 21 (montážní práce pro hromosvod)
Použití ceníků M 46 (zemní práce pro zřízení nebo opravu uzemnění)

Firma zaručuje vysokou kvalitu prováděných prací, která je garantována revizní zprávou hromosvodů.

Na provedené práce poskytuje firma záruku v délce trvání 60 měsíců.

Výškové práce - horolezecká technika

Oceňování prací dle sborníků cen stavebních prací RTS-BRNO, tvořeny R - položky (rekalkulované ceny)

Na provedené práce poskytuje firma záruku v délce trvání 36 měsíců.

Izolatérské práce

Klempířské práce